title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM mở lại du lịch liên tỉnh từ 1/11 (19/10/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa có văn bản số 3404/KH-UBND về kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022.
TPHCM mời gọi đầu tư xây dựng 3 trung tâm logistics (15/10/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch tổng thể phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng (14/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng trên địa bàn TP.
Thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đi và đến TPHCM (13/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đi và đến TPHCM theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 về ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Tăng cường công tác quản lý vỉa hè, lòng lề đường; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường (09/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản về tăng cường công tác quản lý vỉa hè, lòng lề đường; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020-2035” (09/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020-2035”.
Triển khai công tác chủ động ứng phó thiên tai, bão lớn, mưa dông, lũ, triều cường ngập úng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp (09/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị TP, UBND TP Thủ Đức và các quận – huyện tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai hiện có, chủ động xây dựng phương án ứng phó từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phải phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tình huống mưa lũ, bão lớn để triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.
Triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020-2030” (08/10/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin - Truyền thông giai đoạn 2020-2030” năm 2021 nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020-2030.
Xem theo ngày:
Xem