title Thông tin khen thưởng

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021 (19/10/2021)
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 5 năm 2021 (30/07/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 4 năm 2021 (22/06/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2020 (21/06/2020)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (24/07/2019)
(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến nhấn dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (26/11/2018)
(HCM CityWeb)- Ban Thi đua - Khen thưởng TP lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân để nghị xét khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, gồm:
Tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư (12/04/2018)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể (12/04/2018)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 cho 05 tập thể thuộc Ban Dân vận Thảnh ủy (12/04/2018)
Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân (12/04/2018)
Tặng Bằng khen cho 69 tập thể và 25 cá nhân (12/04/2018)
Tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân (12/04/2018)
Công nhận 232 sáng kiến cho các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (15/03/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận 232 sáng kiến cho 232 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công nhận sáng kiến cho 105 cá nhân thuộc Sở Y tế (15/03/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận sáng kiến cho 105 cá nhân thuộc Sở Y tế TP.
Công nhận sáng kiến cho 11 cá nhân (15/03/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận 8 sáng kiến cho 11 cá nhân thuộc trường Đại Học Sài Gòn, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thách và ĐH Tài chính - Marketing.
Bệnh viện quận Thủ Đức đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba (05/03/2018)
Sáng 27-2-2018, Bệnh viện quận Thủ Đức tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Công nhận sáng kiến cho các cá nhân thuộc ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (15/01/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận 9 sáng kiến cho 7 cá nhân thuộc ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Công nhận sáng kiến cho 4 cá nhân thuộc UBND quận 4 (15/01/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận sáng kiến Xây dựng quảng trường tạm quận 4 cho 4 cá nhận thuộc UBND quận 4.
Công nhận sáng kiến cho 7 cá nhân thuộc Coop mart (15/01/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận 13 sáng kiến cho 7 cá nhân thuộc Coop Mart Sài gòn.
Xét công nhận sáng kiến cho ông Nguyễn Tiến Dũng (15/01/2018)
Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố đã xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2016,2017 cho ông Nguyễn Tiến Dũng, TGĐ Công ty cổ phần địa ốc Tân Bình.
Xem theo ngày:
Xem