title 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (08/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; 13 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải.
Kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM (07/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.
Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC lĩnh vực y tế (05/10/2021)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Văn phòng UBND TP hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (05/10/2021)
(HCM CityWeb) – Triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND TPHCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM; trong đó có nội dung giao thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ quy định tại Chỉ thị này hướng dẫn triển khai lĩnh vực do mình phụ trách, Văn phòng UBND TPHCM đã có hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (23/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 19 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (23/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (22/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (20/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Xem theo ngày:
Xem